مطلب روز
windows 10

چگونه از Your Upgrade for Windows 10 is ready رها شویم؟...

اگر برای گرفتن ویندوز ۱۰ ثبت نام کرده اید اما حالا که ویندوز برای شما عرضه شده دچار شک شده اید، با مشکل کوچکی مواجه خواهید شد، سیستم شما ( با ویندوز ۷ یا ۸.۱) به ماشینی تبدیل خواهد شد که هیچ آپدیتی را نصب نخواهد کرد قبل از اینکه ویندوز ۱۰ را نصب کنید….

ویندوز 10

RSS

چگونه از Your Upgrade for Windows 1...

اگر برای گرفتن ویندوز ۱۰ ثبت نام کرده اید اما حالا که ویندوز برای شما عرضه شده دچار شک شده اید، با م...

آزمایشگاه ویندوز من: هنگام Join شدن به Domain در ویندوز ۱۰ ن...
ویندوز 10

یکی از تست های جالب و یک باگ فاحش در ویندوز ۱۰ هنگام Join شدن به Domain بود. اتفاق بسیار جالب بود، ویندوز دیگر لوگین نمیکند. ...

دوستان عزیز ما یک آزمایشگاه برای ویندوز ۱۰ ترتیب دادیم که هر بار ویندوز ۱۰ را یک آزمایش بکنیم و محک بزنیم ببینیم چکاره است. د... آزمایشگاه ویندوز من: از System Restore ویندوز ۱۰ استفاده نکن...